วิธีสมัครสมาชิก Paypal

คลิกที่เว็บ http://goo.gl/KfychW  แล้วทำตามขั้นตอนจนครบ