วิธีแก้ปัญหาเมื่อไม่ได้รับ Voucher

ปกติการส่ง Voucher ให้กับคุณลูกค้า ระบบจะจัดส่งให้ทางอีเมล์ที่คุณลูกค้ากรอกข้อมูลขณะที่ทำรายการสั่งซื้อดีล ในบางครั้ง Voucher ที่ส่งไปอาจจะตกไปอยูใน Junk Box และถูกระบบอีเมล์ลบทิ้งไป อย่างไรก็ตาม ระบบได้บันทึก Voucher ของท่านไว้ในประวัติการซื้อดีลแล้ว และมีวิธีเข้าไปรับ Voucher ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ www.dealhuahin.com แล้วไปที่มุมบนขวาของเว็บไซต์ คลิกที่  เข้าสู่ระบบ แล้วใส่ Username (อีเมล์ของคุณลูกค้า) และ กรอกรหัสผ่าน แล้ว คลิกที่ปุ่ม เข้าสู่ระบบ หากไม่ทราบรหัสผ่าน ให้คลิกที่ คุณจำรหัสผ่านไม่ได้ แล้วกรอกอีเมล์ของคุณลูกค้า (ต้องเป็นอีเมล์เดียวกับที่ใช้ในการสั่งซื้อดีล) ระบบจะจัดส่งอีเมล์ไปให้คุณลูกค้า ตั้งรหัสผ่านใหม่

2. เมื่อได้รหัสผ่านแล้ว ให้กลับไปที่ หน้า เข้าสู่ระบบ แล้ว Login เข้าสู่ระบบ ที่เมนู ประวัติการซื้อดีล คุณลูกค้าจะพบรายการ Voucher สามารถ นำมา Print หรือ Copy เพื่อนำไปส่งอีเมล์ ไปที่ rsvn@ghuahin.com เพื่อจองห้องพักได้

3. หากทำตามขั้นตอนที่ 2 แล้วยังไม่พบ Voucher กรุณา ส่งชื่อ นามสกุล อีเมล์ และเบอร์โทร ที่คุณลูกค้าได้กรอกขณะทำรายการสั่งซื้อดีลมาที่ rsvn@ghuahin.com เพื่อตรวจสอบต่อไป